dyskalkulia – nauka liczenia metodą Davisa®

Program rozwiązuje problemy związane z nauką matematyki. Problemy z nauką liczenia są czasem nazywane dyskalkulią i mogą towarzyszyć objawom dysleksji i nadpobudliwości z deficytami uwagi.

Niektórym osobom, które mają wiele problemów związanych z dysleksją, może być zalecane, aby ukończyły Program Korekty Dysleksji metodą Davisa® lub Program Korygowania Zaburzeń Koncentracji metodą Davisa®

Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci, które mają problem ze zrozumieniem matematyki przy pomocy tradycyjnych metod.

W zależności od potrzeb program może zawierać pracę z:

Program zawiera ćwiczenia oraz zabawy, które ułatwią dziecku z dyskalkulią opanowanie podstaw liczenia. Prawie każde dziecko z problemami w matematyce potrzebuje na początku nauki liczenia metod multisensorycznych, które wykorzystują myślenie na konkretach. Aby rozwiązać zadanie dziecko musi umieć czytać ze zrozumieniem, znać znaczenie pojęć matematycznych oraz znać zasady, które kryją się za wykonaniem jakiegoś zadania. Program ten zawiera ćwiczenia, które w sposób interaktywny i przystępny dla dziecka pomagają zrozumieć znaczenie pojęć i wyrażeń występujących w zadaniach z treścią, takich jak:  więcej, mniej, suma, różnica, iloraz, iloczyn, tuzin, o ile więcej/mniej, ile razy więcej, odjąć, dodać, wynik, parzysty, nieparzysty. Aby wykonywać, nawet podstawowe operacje obliczeniowe, dziecko musi posiadać przyzwoitą umiejętność koncentracji. Dlatego zajęcia zawierają ćwiczenia obniżające napięcie i poprawiające skupienie oraz niwelujące swoiste poczucie zamętu, którego doświadczają dzieci z dyskalkulią.

Zajęcia prowadzi Agnieszka Łubkowska.