trening motywacji

Co sprawia, że niektóre dzieci mają wewnętrzną chęć do nauki i osiągają swoje cele, a inne nie?

Jak uczniowie mogą znajdować w sobie siłę do nauki i skutecznie realizować swoje plany edukacyjne?
Zgodnie z definicją profesora Łukaszewskiego, największego znawcy psychologii motywacji w Polsce, motywacja to są wszelkie procesy odpowiedzialne za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działania.

Aby motywacja była skuteczna muszą zaistnieć wszystkie te procesy. Ważna jest również siła woli i wytrwałość w dążeniu do celu. Wytrwałość jest ważnym, choć zwykle nie docenianym w motywowaniu dzieci czynnikiem, który pomaga kontynuować i doprowadzać do końca działania, gdy opadnie pierwsza fala euforii po wzbudzeniu motywacji.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które ma niewiele wewnętrznych chęci do nauki, być może ten trening jest właśnie dla Was. Uwzględnia on wszystkie te procesy oraz najnowsze odkrycia z zakresu psychologii pozytywnej i psychologii motywacji. Skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,  którzy nabędą narzędzia, umożliwiające im umiejętną, zarówno długofalową, jak i doraźną pracę z dzieckiem w zakresie wzbudzania i podtrzymywania motywacji oraz wzmocnienia siły woli i wytrwałości dziecka w odniesieniu do działań edukacyjnych.

Cele i korzyści z treningu:

Umiejętność motywowania się jest fundamentalnym elementem skuteczności dziecka w nauce. Silna motywacja umożliwia skuteczne działanie oraz pokonywanie trudności edukacyjnych. Jej brak osłabia poziom energii, zakłóca osiąganie celów i obniża skuteczność. Warto więc zadbać o tę wewnętrzną siłę napędową dziecka.

Trening motywacji to spotkania indywidualne,  trwające 8 - 15 godzin. Możecie zrealizować cały pogram, lub tylko poszczególne, najbardziej potrzebne dziecku elementy.
Zajęcia odbywają się w okolicach Grodziska Mazowieckiego, możliwy dojazd do Waszego domu (również do Warszawy), po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zajęcia prowadzi Izabela Chojnicka-Wolna.